Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Onderzoek
Sterk Huis kent een onderzoeksteam dat nauw samenwerkt met kennisinstellingen als Tilburg University, Centerdata, Academische Werkplaats Tranzo, Altra en ZonMW, andere zorgorganisaties als Fier, Levvel en Koraal en gemeenten, waaronder gemeente Tilburg. De onderzoeksagenda sluit aan bij de visie, missie en de maatschappelijke opdracht van Sterk Huis.
De meeste onderzoeken zijn meerjarig en worden uitgevoerd met behulp van subsidies en fondsen. In 2021 hadden de onderzoeken inhoudelijk betrekking op:
 • De effectiviteit van jeugdhulp;
 • De signalering en cultuursensitieve aanpak van schadelijke traditionele praktijken en eergerelateerd geweld;
 • Evaluatie van de methodiek EVA & Zahir voor behandelingen bij eerproblematiek, ontwikkeld door Sterk Huis en Fier;
 • Het beter in beeld krijgen van de meest onzichtbare groep slachtoffers en daders van mensenhandel;
 • Geweld tegen sekswerkers;
 • Ervaringen in jongensprostitutie en jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld;
 • Interventies bij complexe scheidingen;
 • Ervaringen met begeleiding bij toeleiding naar werk, school of dagbesteding (trajectbenadering) in de vrouwenhulpverlening;
 • Vorming van een High Intensive Care en een High Safety & Intensive Education-aanpak als alternatief voor gesloten jeugdzorg;
 • Ontwikkeling van persona’s, om de doelgroepen van Sterk Huis eerder te signaleren en beter te begrijpen, en een beter aansluitend aanbod te ontwikkelen;
 • De haalbaarheid van een kleinschalig behandelconcept voor jongeren die in de jeugdzorg tussen wal en schip vallen en waar expertise van jeugd- en opvoedhulp, GGz en LVB gecombineerd wordt ingezet. Dit onderzoek is samen met Crossroads uitgevoerd in opdracht van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant en Zeeland.

Lees hier meer over het onderzoek naar effectiviteit van de jeugdhulp, getiteld Hoe gaat het later?
Meer weten over de ontwikkeling van persona’s (aan de gelijknamige Ontwikkeltafel)? Klik hier.


3/8
1. Inhoudsopgave
2. Interview Lian Smits
3. Onderzoek
4. In beeld
5. Innovatie
6. In cijfers
7. Crossroads
8. Sterk Magazine #7