Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Laat je horen!

Maak kennis met onze Jongerenraden, Cliëntenraad en Ondernemingsraad

Waar lopen cliënten tegenaan, wat leeft er onder medewerkers? Wat moeten we horen, weten, aanpassen, verbeteren? Bij Sterk Huis laten we ons bijpraten en adviseren door de Jongerenraden, Cliëntenraad en Ondernemersraad. Ook vragen we vaak om instemming. Iedere stem telt en maakt ons sterker.

Jongerenraden

Het jongste geluid klinkt uit onze vier Jongerenraden: de Pleegjongerenpraatraad, Jongerenraad Hart van Brabant, Jongerenraad West Brabant Oost (WBO) en Jongerenraad voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (genaamd Team Hardwerkende mensen).

Rowena (16)
Jongerenraad Hart van Brabant
“Jongeren moeten een stem hebben. Want het gaat over ons, snap je? Ik heb veel ervaring met hulpverlening. Vaak werd er niet met mij, maar over mij gepraat. Dingen werden bepaald voor mij. Dat is niet oké. Het is ons leven, ons traject, daar hebben we zelf ook veel goede ideeën over. De Jongerenraad is een uitlaatklep. Het gaat over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over hoe de leiding iets heeft aangepakt. Als iets niet gaat zoals het moet gaan, kan ik er niet tegen om er niks mee te doen. Ik wil ook een stem zijn voor andere jongeren. Bijvoorbeeld toen jongeren pas laat hoorden over het stoppen van hun groep. Via de Jongerenraad heb ik de emotie en boosheid van iedereen doorgegeven. Verandering is moeilijk voor ons, helemaal op het laatste moment. Dus betrek ons bij beslissingen. Ik kan niet tegen onrecht. Iedereen weet dat ik zo ben. Ik motiveer ook andere jongeren. Als iemand zegt ‘Dit kan echt niet’ roep ik: Kom bij de Jongerenraad, dan verandert er misschien iets.”
Renée Bisschop
ondersteuningsfunctionaris Jongerenraad WBO
“Binnen de Jongerenraad vertegenwoordigen jongeren hun eigen behandelgroep of zelfstandigheidstraining. Ze praten over zelfingebrachte punten en denken mee over algemene zaken zoals het jeugdzorgbeleid, de visie van Sterk Huis of vraagstukken vanuit de gemeente. De jongeren zijn van enorme waarde. Door het verschil in leeftijd (+/- 12 tot 25 jaar) is er ruimte voor iedereen en krijg je gemengde adviezen. De raad heeft ook een sociale functie. De jongeren vergaderen één keer per maand en praten over alles wat hen bezighoudt. Ze kijken echt uit naar deze momenten en zijn trots op alles wat ze samen voor elkaar krijgen. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse activiteitendag voor de ruim tachtig jongeren van alle locaties. Dat is uniek en verbindt. Een ander goed initiatief is het onder de aandacht brengen van de thema’s agressie en het gevoel van (on)veiligheid, waarover de jongeren graag verder praten met gedragswetenschappers en teamleiders.”
Jaxde (19)
Jongerenraad West Brabant Oost
“Via de Jongerenraad hoor je hoe het met andere jongeren gaat. Je kan elkaar helpen. Er komen vaak kinderen naar me toe die ergens mee zitten. Dan probeer ik te bemiddelen of ik geef tips: Ik heb het destijds zo aangepakt of maak eens ’n praatje met je leidinggevende. Binnen de raad kan je in vertrouwen zeggen wat je dwarszit. Bijvoorbeeld als je last hebt van iemand die drinkt of blowt op de groep. De Jongerenraad wordt serieus genomen door leidinggevenden. In onze woonomgeving zijn uiteindelijk briefjes opgehangen: Verboden drugs te gebruiken.”
Appie (13)
Jongerenraad West Brabant Oost
“Het is leuk om dingen te bedenken. Bijvoorbeeld dat er meer prullenbakken of lampen op ons terrein moeten komen. Ik wil dingen verbeteren, voor mezelf en voor andere kinderen. Ik heb ook gevraagd of we een game met een VR-bril krijgen. Dit zag ik bij het Jeugdjournaal. De game helpt bij het stoppen van messengebruik onder jongeren. Daar kunnen we veel van leren.”
Girardi (18)
Jongerenraad West Brabant Oost
“Ik wilde meer inzicht in mijn groep en meebeslissen over ons terrein. Daarom ben ik bij de Jongerenraad gegaan. Samen krijgen we dingen sneller voor elkaar: een nieuwe schutting, reparaties aan muren, douches of deuren. Het is belangrijk dat jongeren meebepalen. Want het gaat over ons hè? Door de Jongerenraad is het contact tussen de jongeren verbeterd. We praten vaker met elkaar. Er is meer verbroedering op het terrein.”
Romy (21)
Jongerenraad West Brabant Oost
“Het is tof om mee te praten over dingen die anders moeten. Zoals het drank- en drugsgebruik op de groep, wat mij frustreerde. Dat is gelukkig minder geworden. Of denk aan alle regels. Jongeren lezen geen stapels tekst, geef ons gewoon een A4tje. Ik ben mijn hele leven van groep naar groep en van pleeggezin naar pleeggezin verhuisd, dus heb veel ervaring met jeugdzorg. Ik woon nu op mezelf, maar ik blijf andere kinderen helpen. Ze zoeken me vaak op om te praten. Dat is een goede afleiding, dan hoef ik even niet met mijn eigen problemen bezig te zijn.”

Spread the word

De Jongerenraden zijn vaak op zoek naar nieuwe leden. Ken jij jongeren die willen deelnemen? Mail naar jongerenraad@sterkhuis.nl

Cliëntenraad

In de Cliëntenraad zijn alle doelgroepen van Sterk Huis vertegenwoordigd. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management over alles wat belangrijk is voor cliënten.

Carrine (36)
vicevoorzitter Cliëntenraad
“Ik ben vijf jaar geleden begonnen bij de Cliëntenraad, toen ik zelf nog intern cliënt bij Sterk Huis was. Als ik me ergens in vastbijt, laat ik niet meer los. Zijn er veranderingen binnen Sterk Huis, dan bemoei ik me ertegenaan. Ik streef bijvoorbeeld naar gelijkheid in behandeling van mannen, vrouwen en kinderen. Verder maak ik me hard voor het rookbeleid. Als je bij Sterk Huis woont en trauma’s hebt, moet je een sigaretje kunnen opsteken, wanneer je ’s nachts naar de sterren kijkt. Ons werk wordt goed ondersteund door het bestuur. We zitten regelmatig aan tafel met de top van de organisatie. Ik hoop dat we ook op andere plekken binnen Sterk Huis meer bekendheid krijgen en vaker om hulp mogen vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van meeloopdagen op de verschillende afdelingen, zodat we ook op die plekken ervaring kunnen ophalen.”

PS De Cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe input en leden.
Ken of ben jij iemand die wil aansluiten?

Mail naar clientenraad@sterkhuis.nl  

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers, de organisatie en cliënten. In totaal bestaat de OR uit dertien personen afkomstig uit alle hoeken van de organisatie. De OR komt elke maandag bijeen om afgebakende onderwerpen te bespreken, vaak met het bestuur en HRM erbij. Laura van Mierlo (hulpverlener Intensieve Gezinsbehandeling, teamleider) en Leon Spenkelink (Aanmeldteam Crossroads HvB) zijn wekelijks vier uur actief voor de OR.

Wat doet de OR?

Leon: “Vanuit het bestuur worden regelmatig besluiten genomen die impact hebben op de organisatie en medewerkers. Bij het doorhakken van knopen geeft de OR het bestuur advies of instemming. Waar nodig vragen we onze panelleden – collega’s werkzaam binnen alle afdelingen – om de peilstok in de organisatie te steken, want we kunnen niet alle medewerkers bevragen.” Laura: “Veel collega’s weten dat de OR bestaat, maar blijven het iets abstracts vinden. Daarom willen we de OR meer gezicht geven. Als mensen weten wie we zijn, krijgen we hopelijk ook meer input vanuit de werkvloer. Dus mail vooral naar: ondernemingsraad@sterkhuis.nl

Waarom ben je lid?

Laura: “Ik vind het interessant om te weten wat er aan de achterkant van de organisatie wordt bedacht als het gaat om beleid en kwaliteit. Waarom doe ik wat ik doe?” Leon: “Het is tof om je blik te verbreden. Via de OR kom je met veel mensen in aanraking, waarmee je jouw netwerk vergroot. Je ontdekt hoe het op alle niveaus werkt.” Laura: “Het geeft veel voldoening als je samen mooie dingen bereikt, bijvoorbeeld als het gaat om beleidsvoering omtrent reiskostenvergoeding, ziekteverzuim of de herinrichting van het gebouw.”   

Wat heb je te bieden?

“Ik buig mezelf graag over verschillende vraagstukken. Daarin kan ik kritisch zijn, maar altijd zorgvuldig en meedenkend”, omschrijft Laura zichzelf. Leon: “Ik let minder op de inhoud, maar ben vooral bezig met de vergaderstructuur en efficiëntie. Zo hebben we allemaal onze kracht.”

Speerpunten

De OR heeft een zittingstijd van drie jaar. Daarna krijgt de OR een nieuw team, maar je mag jezelf opnieuw verkiesbaar stellen. Als iemand tussentijds stopt, komen er ook verkiezingen. Dit wordt gedeeld via de mail en intranet. De huidige OR heeft de volgende speerpunten:

  • Investeren in werkplezier en –geluk
  • Aantrekken en vasthouden van medewerkers via beloning en waardering
  • Vergroten van betrokkenheid van externe medewerkers en collega’s van samenwerkingsverbanden: hen dichtbij de organisatie houden
  • Focus op de belangrijke rol van de Steeds Sterker Academie
  • Behoud van een gezonde financiële situatie
  • Zorgvuldige beleidsvoering

Plan – Do – Check en (re)Act

Leon: “We zijn vooral scherp op een zorgvuldige beleidsvoering. Vaak verandert er iets en hebben we het er daarna nooit meer over. Maar we willen veel meer volgen welke effecten bepaalde besluiten op de organisatie hebben.” Laura: “Sterk Huis is vooruitstrevend. We staan vaak vooraan als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Dat is goed voor de organisatie, maar soms gaan we tien stappen te snel. Als OR trappen we dan even op de rem om in de spiegel te kijken hoe het gaat. Hierbij gebruiken we de PDCA-cyclus: Plan – Do – Check en (re)Act.”


12/15
1. Welkom
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Visie en Missie
5. Nice to know
6. Je eerste week bij Sterk Huis
7. Bereik Sterk Huis
8. Sterk Huis Vitaal 
9. Jong versus ervaren
10. Sterk Huis digitaal
11. Over ervaringsdeskundigheid 
12. Laat je horen!
13. Op je sterkst!
14. Team Facilitaire Dienst & ICT
15. Sterke netwerken