Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Leerkrachten en ouders over hun ervaringen

“We staan niet meer alleen”

Vroeger zette basisschool De Zuidwester vaak de voordeur op een kier. Zo wist de politie precies wanneer er hulp nodig was. Onwenselijk voor een basisschool, waar kinderen zich veilig moeten voelen. Vandaag staat de voordeur nog steeds open. Niet langer op een kier, maar wagenwijd, om iedereen te laten weten dat er hulp is. School, ouders, kinderen en professionals weten elkaar steeds sneller te vinden dankzij de Smart Start-innovaties Team op Maat en All-in. Hoe dit bevalt? Leerkrachten en ouders delen hun ervaringen.

Om het effect van de Smart Start-pilot in beeld te brengen, zijn meerdere leerkrachten en ouders geïnterviewd. Hoe was het vroeger en hoe is het nu op basisschool De Zuidwester? De eerste resultaten zijn positief. De problematiek bestaat nog steeds, maar er is nu erkenning en hulp. Leerkrachten en ouders staan er niet meer alleen voor en kinderen krijgen de juiste ondersteuning.

Van grimmig naar relaxed

Leerkrachten en ouders merken dat er meer rust is op school. Vroeger was de sfeer grimmiger, met geweld en zelfs doodswensen. “De heftigste momenten waren voor mij toen ik niet meer veilig was op school en naar huis moest”, deelt een leerkracht. Inmiddels is het volgens velen relaxter, wat het ook makkelijker maakt om over problemen te praten.

“Er is nu continuïteit. Dat geeft rust.”

Meer inzicht
De Smart Start-pilot heeft volgens leerkrachten voor meer inzichten gezorgd. Leerkrachten hebben nu betere handvaten om vroegtijdig problemen te signaleren en kinderen een veilige basis te bieden. Leerkrachten staan ook sterker in hun schoenen en gaan – met hulp van de gedragscoach – makkelijker in gesprek met ouders. Doordat het Team op Maat snel schakelt en adequaat reageert, kunnen leerkrachten zich nu ook meer op hun kerntaken focussen.
“Er is meer rust in de school: het team heeft een duidelijke koers. Smart Start heeft daarin geholpen.”
Grip op onrust
Ook ouders merken verschil. Zij geven aan dat de school actief bezig is om kinderen (preventief) te helpen. De balans tussen onderwijs en zorg voor het kind is terug, waar voorheen de focus te weinig op lesgeven lag. De hulp komt naar het kind toe en is daarmee laagdrempeliger. Ouders merken ook dat de school beter luistert naar signalen van ouders en kinderen zelf. “De school is gegroeid in het opvangen van geluiden van ouders en het luisteren naar ouders”, zegt een ouder. “School en ouders staan weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.”
“Eerst zou je naar de huisarts gaan als er iets speelt, maar nu weet je dat een intern netwerk binnen de school meedenkt.”
“Kinderen komen vrolijker binnen. School is een plek waar ze zich goed en veilig voelen en de problemen van thuis kunnen loslaten.”
Minder escalaties
Zowel leerkrachten als ouders merken dat problemen vanuit de wijk nu minder snel de school binnenkomen. Als er bijvoorbeeld een vechtpartij in de wijk plaatsvindt, informeert de politie meteen de school en vindt er afstemming over de betrokken kinderen plaats binnen het Team op Maat. Er wordt direct hulp ingezet, waardoor de situatie niet snel meer escaleert binnen de schoolmuren.
Het beste voor ieder kind

De veranderingen op De Zuidwester resulteerden in minder schooluitval, minder zittenblijvers en minder klachten van ouders. Verder scoort de school nu beter op alle onderwijsgerelateerde aspecten. De laagdrempelige en open sfeer zorgt voor een betere informatie-uitwisseling tussen ouders, leerkrachten en professionals. Ouders hopen dat De Zuidwester ook in de toekomst het beste uit ieder kind blijft halen. Leerkrachten nodigen ouders daarbij uit om vooral binnen te blijven lopen wanneer er iets speelt. Alles is bespreekbaar en hulp is aanwezig.


5/17
1. Cover #7
2. Inhoudopgave
3. Iedereen doet ertoe
4. Terug naar het speciaal onderwijs
5. Basisschool de Zuidwester
6. NIKA
7. Fasehuis Sterk Huis
8. In gesprek met werkgevers
9. Jongeren van 16 - 27 jaar
10. De weg naar volwassenheid
11. Pleegouders Maria en Marc
12. Wonen doe je thuis
13. Briefwisseling
14. Eergerelateerd Geweld
15. Vluchtelingen problematiek
16. Expertisecentrum HGKM
17. Samenwerking partijen