Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

VN-jongerenvertegenwoordiger
Hajar Yagkoubi (19)
moedigt jongeren aan:

"Laat van
je horen!"

Daar stond ze dan onlangs, op het grote podium van de Verenigde Naties in New York, omgeven door wereldleiders. Met haar speech wist ze het publiek muisstil te krijgen. Hajar Yagkoubi (19), namens Nederland VN-jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid, heeft een missie: de stem van zo veel mogelijk jongeren laten horen. “Want vergeet niet”, benadrukt ze, “je hebt zwaar het recht om gehoord te worden.”

Hajar werd in november 2018 gekozen als VN-jongerenvertegenwoordiger voor een periode van twee jaar. Inmiddels trekt ze al ruim een jaar door het hele land om van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om thema’s als gelijkheid, klimaatverandering, vrede, veiligheid en internationale samenwerking. “We gaan de straat op, maar geven bijvoorbeeld ook gastlessen bij scholen en jeugddetentiecentra”, vertelt Hajar. “De input verwerken we in onze speeches voor conferenties en toppen in binnen- en buitenland. We zijn dus een soort doorgeefluik.”

Veilige en inclusieve toekomst
Als jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid zet Hajar zich met bevlogenheid in voor een duurzame, veilige en inclusieve toekomst voor ieder mens. Dit sluit aan bij het streven van Sterk Huis: een veilig en zelfstandig leven voor iedereen. Helaas is dit voor velen nog geen vanzelfsprekendheid. “We moeten kritisch zijn naar onszelf”, zegt Hajar. “We gaan ervan uit dat alles goed geregeld is in Nederland, maar we bevinden ons nog lang niet op een perfect point. Laten we trots zijn op wat we al hebben bereikt, maar geen oogkleppen opzetten. Als je in de waan leeft dat je bij de meest ontwikkelde landen van de wereld hoort, sta je niet meer open voor verbetering.”

Moedig
Hajar is dankbaar dat ze dit werk mag doen. “Ik ontmoet veel dappere mensen. Laatst kwam ik in aanraking met Afrikaanse jongeren die opkwamen voor gelijke rechten voor vrouwen. Een meisje vertelde dat ze ondergedoken had gezeten in haar land, omdat ze wilde getuigen tegen een hoge beleidsmaker die verdacht werd van verkrachting. Het meisje en haar familie kregen daardoor doodsbedreigingen. Dan denk ik, wauw, wat bestaan er toch veel moedige mensen.”

"Je hebt zwaar het recht om gehoord te worden."

Voor het echie
“Het is belangrijk dat jongeren zich uitspreken”, moedigt Hajar aan. “Wereldwijd is ruim tachtig procent van de volksvertegenwoordiging boven de veertig jaar, terwijl meer dan de helft van de bevolking uit jongeren bestaat. Dat is geen representatieve afspiegeling van de samenleving. We moeten álle groepen horen. Onze generatie maakt het langst de gevolgen van de beslissingen van vandaag mee. De politiek betrekt jongeren steeds vaker, maar wij streven naar een structurele vorm van jongerenparticipatie. Meedoen voor het echie!”

Topgeneratie
Hajar ziet sommige jongeren weleens gedemotiveerd raken, omdat ze zich niet gehoord voelen. “Ooit bezocht ik als lokale vrijwilliger jongeren in de jeugd- en pleegzorg. Daar vroeg ik een jongen of hij voldoende inspraak had in zijn zorgtraject. Hij antwoordde: Het maakt niet uit wat mijn mening is, er wordt toch niets mee gedaan. Wow, heftig. Jongeren voelen zich vaak niet serieus genomen. Ze horen: Kom maar terug als je ouder bent. Yo, dat moet echt anders. We hebben te maken met een topgeneratie, mensen met supergoede meningen waar de wereld van kan leren. Tijdens gastlessen heb ik veel bewondering voor jongeren. Ze gaan op respectvolle wijze de dialoog met elkaar aan, met begrip voor elkaars standpunten.”

Verdeeldheid
Als jongeren met elkaar om tafel zitten, is er dus volop ruimte voor gesprek. “Maar in de dagelijkse praktijk komen verschillende groepen mensen weinig in aanraking met elkaar. Ze leven in eigen bubbels. Hierdoor neemt het gevoel van verdeeldheid toe. Dat zie je ook op social media, waar we vooral personen, politici en organisaties met dezelfde mening volgen. Dat is tof en prima, maar het gevaar is dat we ons alleen nog maar met gelijkgestemden omringen. En dan zijn er ook nog allerlei algoritmes die, op basis van wat wij googlen, ons soortgelijke content voorschotelen. Zo komen we nog meer in echo-bubbels terecht.”

Echo-bubbels doorprikken
Hajar gaat verder: “In die echo-bubbels verliezen we het inlevingsvermogen in elkaar. Mensen voelen steeds meer angst, afkeer en onbegrip, wat deuren opent naar polarisatie. Als we die echo-bubbels willen doorprikken, moeten we internet anders gaan gebruiken. Zoek vaker informatie uit een andere wereld op óf sluit je aan bij een Instagram-account van mensen waarmee je het niet eens bent. Dat brengt ons hopelijk weer dichter bij elkaar.”

Drivers of change
Volgens Hajar moeten we dus blijven openstaan voor anderen. “We hebben elkaar veel te vertellen.” Daarmee doelt Hajar ook op de jongeren van Sterk Huis. “Deze jongeren weten als geen ander, beter dan beleidsmakers, wat het betekent om bijvoorbeeld slachtoffer te zijn van mishandeling. Zíj weten wat nodig, waardevol en helpend is. Het zou prachtig zijn als zij op een dag, als ze eraan toe zijn, zich durven uit te spreken. Als gesprekspartner kunnen zij grote veranderingen teweegbrengen, echte drivers of change zijn. Wat is krachtiger dan dat?”

Laat je niet tegenhouden …
“Als we een inclusieve samenleving willen, moeten we iedereen aan het woord laten”, besluit Hajar. “Daarom een boodschap aan alle jongeren, ook van Sterk Huis: laat van je horen! Geloof dat wat jij te zeggen hebt ertoe doet. Ook als mensen niet naar je willen luisteren, vergeet nooit: jij hebt zwaar het recht om gehoord te worden. Jij bent de expert van je eigen leven en hebt de wereld daarmee veel te geven. Laat je dus door niemand tegenhouden.”


12/18
1. Cover
2. Inhoudsopgave STERK 5
3. Voorwoord
4. Moeder-dochter-brief
5. Een eigen houtdraaierij voor Abel
6. Hulp accepteren is het allermoeilijkste
7. Samen de carrousel stoppen
8. Zeg het met bloemen
9. Dromen in vervulling
10. “Elke dag is een mooie, nieuwe uitdaging”
11. Meating restaurant
12. Interview Hajar
13. Van negatief verleden naar positieve toekomst
14. Programma Smart Start
15. Sterker voor de toekomst
16. Over vroeger, tante en pa ...
17. Een bijzonder avontuur in Zuid-Korea
18. Vrienden van Sterk Huis 5