Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Werken met persona’s 

Het onderzoeksteam van Sterk Huis heeft in 2023 een start gemaakt met het maken van persona’s van cliëntgroepen die op basis van hun problematiek in aanmerking komen voor hulp, begeleiding, behandeling of opvang. Uniek is dat de persona’s samen met de doelgroep worden ontwikkeld, met behulp van de Movisie-methodiek ‘Praat met mij: de persona-methodiek’. Persona’s zijn denkbeeldige personen met eigenschappen van de doelgroep.

Er zijn in 2023 twee persona’s gemaakt: van een jongere met gedragsproblematiek door trauma en van een jonge vluchteling. Een persona van Sterk Huis bestaat uit een animatiefilmpje, een factsheet met feiten en cijfers en een infographic. Je kunt de animaties, factsheets en infographics die gereed zijn bekijken op onze website: 

Onze Persona: Jailey

Doelen
Werken met persona’s maakt de leefsituatie van de cliënt en het effect op gedrag en mentale gezondheid concreet. Ook geeft het de doelgroep een stem, zonder dat zij zelf steeds over hun eigen situatie hoeven praten. “Aan de hand van de persona’s kunnen we een diepgaand inzicht krijgen in de behoeften, uitdagingen, waarden en prioriteiten van de doelgroep. Dit helpt om beter te begrijpen hoe we deze mensen het best kunnen helpen. We gebruiken het dus om onze hulpverlening goed te laten aansluiten. We gebruiken ze in inter- en supervisie en trainingen, maar ook in inwerkprogramma’s en bij het maken van beleid,” aldus onderzoeker Lenke Balogh.

Naast dit interne doel, worden de persona’s ook extern ingezet. Zo kunnen ze helpen om bijvoorbeeld verwijzers, wijkteams en beleidsmakers een duidelijk beeld te geven van onze doelgroepen. Lenke: “Vaak wordt er ‘op papier’ over deze mensen gesproken. Persona’s helpen om hen tot leven te brengen.” Ze kunnen bijvoorbeeld ook worden ingezet bij het opleiden van studenten social work en pedagogiek, in presentaties en netwerkbijeenkomsten. 

Daarnaast zijn de persona’s ook een belangrijk middel voor de communicatie richting cliënten. Veel cliënten bij Sterk Huis geven aan dat ze niet wisten dat er hulp was, of ze vertellen dat ze altijd dachten dat ze de enige waren. Lenke legt uit: “Persona’s geven (potentiële) slachtoffers inzicht dat wat hen overkomt niet oké is. Dat er hulp is, en dat ze niet de enige zijn. De persona’s bieden inspiratie en handvaten om de juiste weg naar hulp te vinden. Ook zijn we aan het kijken of we het kunnen inzetten voor de doelgroep zelf. Bijvoorbeeld om in gesprekken te gebruiken om over bepaalde thema’s te praten, zonder dat het direct over de cliënt zelf gaat. Je kunt dan verwijzen naar situaties in het filmpje.”

Preventie
Sterk Huis wil weten wat er in het leven van cliënten speelt en heeft gespeeld, in welke situaties kinderen opgroeien, wat er op hun pad komt. Wanneer ging het goed en wanneer niet? Met deze informatie kunnen kinderen en gezinnen al veel eerder – individueel of collectief, bijvoorbeeld op scholen – geholpen worden, zodat problemen minder groot worden.  Ook kun je op basis van inzichten in kenmerken, patronen en life-events beleid scherpen met hetzelfde doel: ellende bij mensen voorkomen en transgenerationele overdracht van deze problemen doorbreken. Werken met persona’s valt daarmee onder het Smart Start denken, waarbij we problemen eerder willen signaleren en hierop anticiperen. Wil je zelf met persona’s aan de slag? Lees er meer over in onze toolkit op besmartstart.nl: Persona – Smart Start (besmartstart.nl) 


9/9
1. Inhoudsopgave 2023
2. Voorwoord 2023
3. Hoogtepunten 2023
fallback afbeelding
4. 2023 in cijfers
5. Vanuit nabijheid meedoen
6. In beeld 2023
7. Werken in netwerken 2023
8. Onderzoek & innovatie 2023
9. Werken met persona's