Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Still going Strong

bestuurder Sterk Huis over 2023

– Lian Smits – 

In 2023 is er weer veel gebeurd bij Sterk Huis. Zowel op het thema jeugd- en gezinshulpverlening als op de thema’s geweld in afhankelijkheid, kindermishandeling en opvang van jonge vluchtelingen. Aan al deze thema’s werken wij vanuit onze missie:
Sterk Huis gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Onze Sterkhouders werken met vakmanschap en betrokkenheid zonder oordelen aan zowel preventie van problematiek als met kinderen, jongeren en gezinnen aan behandeling van grote problemen. En dat doen we samen met partners.

De problemen in de (jeugd)zorg haalden ook in 2023 vaak het nieuws: de toeslagaffaire, wachtlijsten, financiële problemen in de sector, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en flexibiliteit. Bijna altijd met een negatieve aanleiding. Onze Sterkhouders zetten zich dag in, dag uit samen met cliënten in en bieden goede behandelingen en hulp. Met resultaat. Dat meisje van vijftien uit de gesloten jeugdzorg houden. De vader met zijn zoon samen opvangen om weer een thuis te kunnen bouwen. Op tijd herkennen dat er heel ernstig geweld speelt voor een vrouw en haar kinderen en onmiddellijk helpen. Ex-vluchtelingen een baan en opleiding, en daarmee perspectief bieden bij de grote opdracht om alleenstaande vluchtelingen op te vangen.

We krijgen steeds beter scherp
waar we het samen beter
moeten en kunnen doen.

Netwerksamenwerking Siem & Crossroads

2023 was ook het eerste jaar van de netwerksamenwerking in Siem (Wmo) en Crossroads (jeugd- en gezinshulp). We krijgen steeds beter scherp waar we het samen beter moeten en kunnen doen. Een mooie samenwerking is er ook in het Multi-Expertteam (MET) waardoor het ons lukt om veel meer gezinnen zonder formele Kinderbeschermingsmaatregel te helpen. 

Nieuwe jeugdwet en decentralisatie

Acht jaar na de nieuwe Jeugdwet en decentralisatie zijn er nog steeds veel verschillen in Nederland, maar wat een geluk dat wij in onze regio’s heel vaak partnerschap ervaren om met erkenning van alle belangen samen de beste koers te kunnen varen. Dat biedt hoop en stevige kansen voor de komende jaren. Jaren waarin we rekening moeten en zullen houden met stevige vragen uit de maatschappij en een afnemende beschikbaarheid van geld en medewerkers.

Sterk Huis: transparant en helder

Sterk Huis is altijd transparant en helder in haar strategie: werk met het hele gezin, erken de kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen, werk samen als problemen groot zijn en investeer in preventie, met teams op maat van bekende problematiek in wijken, die zijn verbonden met scholen en huisartsen. Veel van deze thema’s staan ook op de (hervormings)agenda jeugd- en het scenario kind- en gezinsbescherming voor de komende jaren. Misschien zijn we wat rebels, maar onze drijfveren zijn altijd inhoudelijk. We kijken graag met verstand van ons vak goed om ons heen en willen er zijn voor de kinderen, gezinnen en volwassenen die ons nodig hebben.

Sterk Huis is altijd transparant
en helder in haar strategie

Still going strong

In 2023 vierden we vijftien jaar jeugd- en gezinshulpverlening van Kompaan en de Bocht en vijf jaar nieuwe inzichten in Sterk Huis. Dit deden we met alle Sterkhouders, cliëntvertegenwoordigers en belangrijke samenwerkingspartners; in een positieve sfeer en met vertrouwen. Dat willen we vasthouden! Want als er veel onzeker is, is positief vertrouwen de draad om vast te houden. 

Lian Smits bestuurder Sterk Huis 


2/9
1. Inhoudsopgave 2023
2. Voorwoord 2023
3. Hoogtepunten 2023
fallback afbeelding
4. 2023 in cijfers
5. Vanuit nabijheid meedoen
6. In beeld 2023
7. Werken in netwerken 2023
8. Onderzoek & innovatie 2023
9. Werken met persona's