Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Onderzoek
& innovatie

Onze expertise blijven we ontwikkelen,
en daarom investeren we niet alleen in
opleidingen en trainingen, maar ook
in innovatie en onderzoek. Ook in 2023.

Onderzoek

We werken – soms alleen en vaak met partners – aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek. In 2023 werkten we samen met kennispartners, zoals Academische Werkplaats Tranzo, Tilburg University, Centerdata, Avans Hogeschool – Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, Fontys Hogeschool, Garage2020, ZonMW, Movisie, NJI, Kinderpostzegels Nederland, Valente, Jeugdzorg Nederland, Altra, diverse gemeenten, zorgaanbieders zoals Fier, Levvel, Koraal en de Crossroadspartners, onderwijs, welzijn en jongerenwerk. 

Ons onderzoeksteam werkte met (financiële) ondersteuning van onder meer fondsen en subsidies aan de volgende onderzoeken:

  • De effectiviteit van jeugdhulp;
  • Onderzoek naar de werkzame kernelementen van scheidingshulp;
  • De signalering en cultuursensitieve aanpak van schadelijke traditionele praktijken en eergerelateerd geweld;
  • Het beter in beeld krijgen van de meest onzichtbare groep slachtoffers en daders van mensenhandel;
  • Ervaringen in jongensprostitutie en jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld;
  • Ontwikkeling van persona’s, om doelgroepen eerder te signaleren en beter te begrijpen en een beter aansluitend aanbod te ontwikkelen;
  • Kleinschalige behandelconcepten voor jongeren die in de jeugdzorg tussen wal en schip vallen, i.s.m. Crossroads en het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant en Zeeland;
  • De toepassing van en de ervaring met de gedeelde verklarende analyse;
  • Dossieronderzoek naar de casuïstiek binnen Crossroads waar passende zorg (te) lang op zich laat wachten.

Daarnaast zijn twee onderzoekers verbonden aan de onderzoeksgroep van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Brabant en Zeeland (BEN).

Innovatie
In het programma Smart Start ontwikkelen we samen met netwerkpartners en doelgroepen innovaties voor intergenerationele vraagstukken: op basis van data en design thinking. In 2023 werkten we onder andere mee aan de pilot Geweld in afhankelijkheid (i.o.v. het Bestuurlijk platform huiselijk geweld en kindermishandeling) en de pilot Ontwikkelarmoede in de eerste 1000 dagen. In laatstgenoemde pilot werkten we mee aan het onderzoeksplan en het designproces, samen met de doelgroep in de gemeente Waalwijk. Ook startten we de samenwerking met het Zero Poverty Lab van Tilburg University, om onderzoekskennis en personadenken te delen om omtwikkelarmoede bij kinderen en gezinnen te voorkomen. De Smart Start-innovatie Team op Maat werd op de Tilburgse scholen geconsolideerd, met goede resultaten. Sinds 2019 werken we aan The Gate, een serious game voor en door jongeren in de opvang. The Gate is sinds die tijd verder uitgewerkt. In 2023 is het uitgerold bij de behandelgroepen en de vrouwenhulpverlening van Sterk Huis voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar. Er zijn inmiddels ook gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen buiten Sterk Huis. Sterk Huis werkt met Ontwikkeltafels, voor Sterk Huis-brede innovatie en ontwikkeling. In 2023 werkten we met de volgende Ontwikkeltafels:
Wil je meer weten over de onderzoeken en/of Ontwikkeltafels Sterk Huis, mail dan naar communicatie@sterkhuis.nl

8/9
1. Inhoudsopgave 2023
2. Voorwoord 2023
3. Hoogtepunten 2023
fallback afbeelding
4. 2023 in cijfers
5. Vanuit nabijheid meedoen
6. In beeld 2023
7. Werken in netwerken 2023
8. Onderzoek & innovatie 2023
9. Werken met persona's