Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Vijf jaar

Sterk Huis

De zachte krachten
zullen zeker winnen

– Henriette Roland Holst – 
Vijf jaar geleden werd in Goirle een gebouw neergezet. Met stenen, maar vooral met elementen die nog veel sterker zijn dan de grootste steen: met wil, kracht, een missie en visie. Een Sterk Huis
 

12 december 2017 werd de naam Sterk Huis geboren. Een naam die vier maanden later, op 19 april 2018, werd bekrachtigd met de opening van de nieuwbouw van Sterk Huis aan de Rillaersebaan in Goirle.

Sterk Huis bestaat vandaag vijf jaar, maar de geschiedenis van Sterk Huis gaat ruim honderd jaar terug. Eerder kenden we Sterk Huis als Kompaan en De Bocht. Twee organisaties die, ieder vanuit een eigen lange historie, in 2009 samensmolten. Kompaan vanuit de jeugdzorg en De Bocht vanuit de vrouwenhulpverlening. Door jeugdzorg en vrouwenhulpverlening in één organisatie te bundelen, ontstond integrale hulp voor het hele gezin.

Weer stevig worden

Twee woorden die alles zeggen: Sterk Huis. Een manier van kijken en werken. Een plek waar je welkom bent als je er op eigen kracht niet uitkomt, waar je weer stevig kan worden, waar je op weg gaat naar een veilige en zelfstandige toekomst. Van en voor iedereen: kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. De deur staat altijd open. En als je binnenstapt, wacht daar een wereld zonder oordeel. Een warme omgeving waar mensen áchter het gedrag en de problemen kijken. Geweld ontstaat nooit zomaar, kwetsbaarheid ontstaat nooit zomaar, trauma ontstaat nooit zomaar. Ook het helingsproces gaat niet zomaar. Wie in het verleden veel ingrijpends en kwetsends heeft meegemaakt en niet kan helen, krijgt ook geen kansen voor de toekomst.

Terug naar het begin

Verleden en heden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle problematiek kent een begin. Als we daar niet naartoe gaan, is er geen einde in zicht. Sterk Huis pleit er daarom voor om, naast duurzame hulpverlening bij grote problemen, de transitie te maken naar het begin: naar het ontstaan van vragen die later vragen naar jeugd- en gezinshulpverlening worden. Want hoe eerder je dáár, bij gezinnen op scholen en in wijken, aanwezig bent met de noodzakelijke kennis en hulp, hoe meer kans je hebt om leed te voorkomen. Niet langer dweilen met de kraan open, maar veel eerder ingrijpen en preventief en collectief werken. Dat is pas sterk.

Alle problematiek kent een begin.
Als we daar niet naartoe gaan,
is er geen einde in zicht.

Noodzakelijk

Vanuit die visie en aanpak laat Sterk Huis al meer dan tien jaar zien waar het om draait in de jeugdhulp. Niet om veel geld verdienen en groter worden: zakelijkheden die na de decentralisatie en marktwerking de zorg binnenslopen, maar gelukkig nooit een plek binnen Sterk Huis kregen. Integendeel, Sterk Huis wil vooral zinvol zijn. Vanuit noodzakelijk werk – vanzelfsprekend met een fatsoenlijk loon voor alle met hart en ziel-werkende professionals – problemen voorkomen, zodat op den duur de crisishulpvragen juist afnemen.

Beweging naar collectief en preventief

De winst zit ’m namelijk nooit in geld, maar in het verminderen of wegnemen van leed. Deze winst valt vooral te behalen als je de beweging maakt van individuele en probleemgestuurde hulp naar collectieve en preventieve versterking. Dit is het geloof van Sterk Huis. Als gezinnen, kinderen, vrouwen en mannen pas in beeld komen bij grote crisissen, ben je eigenlijk te laat. Trauma’s zitten dan al vast in vele lichamen en uiten zich in gedrag, geweld, hopeloosheid en depressie. Vaak springen problemen over van generatie op generatie. Je kunt ze zien aankomen. Een kind met verslaafde ouders, dat is ellende, dus ga daar meteen vanaf de geboorte op een open manier helpen. Waarom wachten tot problemen groot zijn als je ze ook kan voorkomen? Heel simpel door met sterke, lokale teams dichtbij te zijn in wijken, buurten, op scholen, bij mensen thuis. Hoe sterker je aan die voorkanten aanwezig bent, hoe meer gelijke kansen iedereen krijgt.

Als mensen pas in beeld komen bij grote crisissen,
ben je eigenlijk te laat. Trauma’s zitten dan al vast
in vele lichamen en uiten zich in gedrag, geweld,
hopeloosheid en depressie.

Half werk bestaat niet

Natuurlijk bestaat binnen Sterk Huis ook het besef dat je niet alles kan voorkomen. Het leven is niet maakbaar. Maar je hoopt dat de kwetsbare groep – denk aan vrouwen die in geweld leven en kinderen op behandelgroepen – steeds kleiner wordt. Er zullen altijd mensen blijven die wél crisiszorg nodig hebben. Voor hen blijft Sterk Huis klaarstaan met de beste hulp. Half werk bestaat niet. Als we iets doen, willen we het goed doen, op een verbindende en betrouwbare manier. Niet alleen voor de mensen die onze hulp nodig hebben, maar ook voor medewerkers. Want daar zien we weer een andere crisis aankomen: hulpverleners die het werk niet meer aankunnen en hard wegrennen uit de zorg. Dat heeft ook te maken met het oordeel van ‘heel Nederland’ over de jeugd- en gezinshulpverlening. Maar weet: Sterk Huis maakt de problemen niet. We doen er juist alles aan om ze kleiner te maken en het leven veiliger en positiever.   

Sterke basis

Er komt een bizarre tijd op ons af. De toekomst wordt onzeker. Door de maatschappelijke stress, mede veroorzaakt door armoede, geweld en een toenemende kloof tussen arm en rijk. Maar ook als het gaat om het organiseren van hulp. We zien nu al een hoog ziekteverzuim, instabiele teams en personeelstekorten. Ook zien we cruciale afdelingen bij collega-organisaties verdwijnen, omdat er geen medewerkers te vinden zijn voor de meest complexe hulpverlening.

Bij Sterk Huis draait het niet om winst in de bedrijfsvoering. Er is geen rendement en onze bedrijfsvoering is compleet transparant. Maar jaarlijkse financiële stress is het andere uiterste. Een realistisch budget, als sterke basis bij het in stand houden van essentiële voorzieningen en het faciliteren van medewerkers, is daarom noodzakelijk.

Wie zijn we zonder elkaar?

Sterk Huis is altijd strijdbaar geweest. Opgeven is geen optie. We hebben de opdracht om mensen te blijven helpen bij grote problemen, maar dat kunnen we nooit alleen. We hebben erkenning, steun en medemenselijkheid nodig om te kunnen doen wat we moeten doen. Om te voorkomen dat hulpverleners de handdoek in de ring gooien en kinderen en gezinnen alleen achterblijven in een steeds killere samenleving. Want wie zijn we zonder elkaar, wat houden we dan over?

Bekommer je om elkaar

Het aanpakken van problemen is niet alleen onze taak, maar die van de hele gemeenschap. Mensen die het minder goed hebben, kunnen wel wat extra warmte en hartelijkheid gebruiken vanuit de maatschappij. Bekommer je om elkaar, vraag wat iemand nodig heeft. De samenleving verhardt, maar wie oog heeft voor het goede, zal ook zien:

– De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind –

naar een gedicht van Henriette Roland Holst.

Het aanpakken van problemen is niet alleen onze taak, maar die van de hele gemeenschap.

Krachtig fundament

Het is dus zeker niet alleen kommer en kwel. Er bestaat genoeg om aan vast te houden, om trots op te zijn, om op voort te borduren. Terugdenkend aan vijf jaar geleden, toen Sterk Huis letterlijk een huis om haar visie heen bouwde, ontstond er iets bijzonders. Middenin de barre jaren van de decentralisatie werkte Sterk Huis op ‘eigen wijze’ aan een krachtig fundament. In een wereld van tekorten en bezuinigingen voelde Sterk Huis juist de drang om het tegenovergestelde te doen, meerwaarde te bieden en te vernieuwen. Dit gebeurde onder meer met de aanscherping van de visie naar twee pijlers: 1) opvang en behandeling bij complexe problemen en 2) eerder signaleren en voorkomen.

Sterk in de schoenen

De naam Sterk Huis staat symbool voor veel. Deze twee woorden openden deuren voor mensen bij het durven vragen om hulp en creëerden een integrale aanpak voor gezinnen. Vanuit wilskracht, waardengedrevenheid, noodzaak en een drang om kennis te blijven ontwikkelen, bleef Sterk Huis stevig in de schoenen staan. Mét effect. Vanuit de politiek en ketenpartners groeide de wil om mee te bewegen richting ‘een veilig en zelfstandig leven voor iedereen’.

De naam Sterk Huis staat symbool voor veel. Deze twee woorden openden deuren voor mensen bij het durven vragen om hulp en creëerden een integrale aanpak voor gezinnen.

Still going strong

De afgelopen vijf jaar waren op z’n zachtst gezegd uitdagend. Maar door leiderschap en vakkennis te tonen, maakte Sterk Huis het verschil. Samen met alle medewerkers, waar we enorm trots op zijn: onze SterkHouders. Ook de toekomst vraagt om leiderschap, veerkracht, verbinding, vertrouwen en openheid. Vanuit die waarden bewegen we door naar de volgende vijf jaar, still going strong.

Waar we hopelijk in 2027 staan? In een wereld waarin die collectieve, preventieve aanpak – als basis voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen – zijn vruchten heeft afgeworpen. De kinderen die nu geboren worden in kwetsbare gezinnen, staan er dan op vijfjarige leeftijd veel beter voor. Is dat realistisch? Jazeker, in vijf jaar kan je veel bereiken als je in jezelf en de ander blijft geloven. De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind. Samen sta je sterker. Of, in de woorden van Lian Smits: “Als we het samen doen, dan komen we er wel!”

In vijf jaar kan je veel bereiken. De kinderen die nu geboren worden in kwetsbare gezinnen staan er in 2027 hopelijk veel beter voor.


2/8
1. Inhoudsopgave
2. Vijf jaar Sterk Huis
3. In beeld 2022
4. 2022 in cijfers
5. Wonen doe je thuis
6. SterkHouders
7. Sterke netwerken
8. Onderzoek & innovatie