Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
2022
Werken in netwerken

Om ons werk goed te kunnen doen, zijn we doorlopend in gesprek met cliënten, de samenleving en netwerkpartners. Over wat noodzakelijke en zinvolle hulp is, waarmee mensen verder komen. Over het voorkomen dat problemen groot worden, door daar te zijn waar problemen ontstaan. En ook over ontwikkelingen in de samenleving; door samen te kijken naar het veld waarin we acteren en te bespreken wat anders kan en wat anders moet. Goede samenwerking met netwerkpartners is hierin cruciaal en ontwikkelt zich steeds verder. Van gemeenten tot clientvertegenwoordigers, van maatschappelijke partners tot (branche)verenigingen.

Al een aantal jaren kennen we netwerksamenwerking in hulpverlening, bijvoorbeeld met het Crisisinterventieteam, Gezinsmanagement en Crossroads. Op scholen met Teams op Maat, Dichtbij … en andere onderwijszorgconcepten. En we werken in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden als (Boven)regionaal Expertisenetwerk, Smart Start, MOM (de Tilburgse Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij(, de Hot Spot en Goede Start Tilburg.

In 2022 ontwikkelden netwerken zich door in consortia: Crossroads en het Wmo-consortium, zodat deze vanaf 2023 gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een segment van de jeugdhulp. Ook op andere fronten ontwikkelden netwerken zich. We bouwen in Heusden met partners een Jeugd- en Gezinsteam, een sterk lokaal team. De taskforce Kindermishandeling ging over in het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, dat we samen met Veilig Thuis en IMW leiden. Het actieprogramma ‘geen plaats voor mensenhandel’ ging van start dat is ontstaan vanuit het netwerk Dit is ook mensenhandel. In 2022 werkten we binnen het programma Verbeter Breda aan kansengelijkheid, binnen de gelijknamige maatschappelijke opgave met o.a. ContourdeTwern aan de versterking van informele zorg, met onder meer gemeenten aan JIM, Jouw Ingebrachte Mentor, en met partners Stichting de As en Self vernieuwden we de onderwijszorgstructuur bij Track013.

Sterk Huis is aangesloten bij verschillende (branche)verenigingen, zoals Jeugdzorg Nederland, Valente, FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang en Transvorm. Ook participeren we in overlegplatforms van gemeenten en met ministeries van VWS, J&V, OC&W en SZW, onder meer over gezond opgroeien (Kansrijke Start). En in Brabant werken we intensief samen met TiU, onder meer in de Academische Werkplaats Jeugd, en hogescholen Avans en Fontys.


7/8
1. Inhoudsopgave
2. Vijf jaar Sterk Huis
3. In beeld 2022
4. 2022 in cijfers
5. Wonen doe je thuis
6. SterkHouders
7. Sterke netwerken
8. Onderzoek & innovatie