Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Onderzoek
& innovatie

Onze expertise blijven we ontwikkelen,
en daarom investeren we niet alleen in
opleidingen en trainingen, maar ook
in innovatie en onderzoek. Ook in 2022.

Onderzoek

We werken – soms alleen en vaak met partners – aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek. In 2022 werkten we samen met kennispartners als Academische Werkplaats Tranzo, Tilburg University, Centerdata, Garage2020, Movisie, ZonMW, NJI, Kinderpostzegels Nederland en Altra en met gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs, welzijn en jongerenwerk.

Ons onderzoeksteam werkte met (financiële) ondersteuning van onder meer fondsen en subsidies aan de volgende onderzoeken:

  • De effectiviteit van jeugdhulp;
  • De signalering en cultuursensitieve aanpak van schadelijke traditionele praktijken en eergerelateerd geweld;
  • Evaluatie van de methodiek EVA & Zahir voor behandelingen bij eerproblematiek, ontwikkeld door Sterk Huis en Fier;
  • Het beter in beeld krijgen van de meest onzichtbare groep slachtoffers en daders van mensenhandel;
  • Ervaringen in jongensprostitutie en jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld;
  • Interventies bij complexe scheidingen;
  • Ervaringen met begeleiding bij toeleiding naar werk, school of dagbesteding in de vrouwenhulpverlening;
  • Vorming van een alternatief voor gesloten jeugdzorg: High Intensive Care en High Safety & Intensive Education-aanpak;
  • Ontwikkeling van persona’s, om doelgroepen eerder te signaleren en beter te begrijpen, en een beter aansluitend aanbod te ontwikkelen;
  • Kleinschalige behandelconcepten voor jongeren die in de jeugdzorg tussen wal en schip vallen, i.s.m. Crossroads en het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant en Zeeland.
Innovatie

In het programma Smart Start ontwikkelen we samen met netwerkpartners en doelgroepen innovaties voor intergenerationele vraagstukken: op basis van data en design thinking. In 2022 is de de innovatie Team op Maat opgeschaald, en werd een succesvolle effectmeting uitgevoerd.

Sinds 2020 werken we aan The Gate, een serious game; met en voor jongeren in de crisisopvang. The Gate is in 2022 uitgewerkt, en heeft een vaste plek in de ontvangst van jongeren bij Sterk Huis gekregen.

Sterk Huis werkt met Ontwikkeltafels, voor Sterk Huis-brede innovatie en ontwikkeling. In 2022 werkten we met de volgende Ontwikkeltafels:

Wil je meer weten over de onderzoeken en/of Ontwikkeltafels Sterk Huis,
mail dan naar communicatie@sterkhuis.nl


8/8
1. Inhoudsopgave
2. Vijf jaar Sterk Huis
3. In beeld 2022
4. 2022 in cijfers
5. Wonen doe je thuis
6. SterkHouders
7. Sterke netwerken
8. Onderzoek & innovatie