Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Lian Smits
bestuurder Sterk Huis
over 2021

Rond het hittepunt in de jeugd- en gezinshulp-verlening
Elk jaar maken publiceren we met trots – voorafgaand aan ons jaarverslag – een compacte, online versie voor publiek en partners. Met de belangrijkste feiten en cijfers over Sterk Huis in het jaar dat achter ons ligt. Graag verwelkomen wij u als bezoeker, als lezer en nemen wij u in dit voorwoord mee in onze belangrijkste ervaringen.
Voor 2021 is dat onder meer het begin van duurzame samenwerking, in vertrouwen met gemeenten en collega-organisaties; we werken samen aan verandering van ‘liberaal gemotiveerde aanbestedingen’ naar ‘partnerschap’ in verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen en gezinnen die bescherming, behandeling en zorg het hardst nodig hebben. De kinderen, vrouwen en gezinnen mét en voor wie Sterk Huis werkt.
Vaak staan wij aan de ‘cruciale basis’ voor veiligheid en ontwikkeling. Bij nacht en ontij, voor alle gezinsleden, veelal mensen en gezinnen die ‘nergens’ precies passen. We zijn een kennispartij die gedreven wordt door liefde en uithoudingsvermogen voor mensen. Als de coronastress en de groeiende kansenongelijkheid iets duidelijk hebben gemaakt, is het dat je liefde en uithoudingsvermogen nodig hebt om in deze samenleving mensen erbij te houden.
Ook in 2021 had corona enorme invloed op ons werk. Wij hebben onverminderd doorgewerkt, waren fysiek aanwezig op onze behandelgroepen, in de crisisopvang bij geweld en mishandeling en in begeleidings- en opvanglocaties voor pubers en jongvolwassenen. We kregen net als iedereen te maken met quarantaines, besmettingen en zieke cliënten en medewerkers. We zijn tot het uiterste gegaan: met goede moed en regelmatig met veel kunst- en vliegwerk. En altijd met grote betrokkenheid. Wij zijn trots op onze medewerkers: geweldige mensen met wie we werken aan een betrouwbare en veilige wereld.
De sector krijgt nogal eens kritiek, ook in 2021 was er veel negatieve publiciteit over de jeugdzorg in Nederland. Die kritiek raakt ons. We moeten natuurlijk blijven praten over de manier waarop jeugd- en gezinshulpverlening zo goed mogelijk geboden kan worden. Maar we moeten ook zien en bespreekbaar maken dat wij hulp bieden voor maatschappelijke problemen die wij als organisatie niet veroorzaken. Wij proberen juist proberen weer veiligheid en toekomst te bieden.
We hebben nog heel hard te werken aan een stabiele basis: in wijken, buurten en dorpskernen, en betrouwbaar bovendien. De mensen, kinderen, jongeren, gezinnen, mannen en vrouwen die bij Sterk Huis hulp vragen – onze cliënten – verdienen erkenning, vertrouwen en deskundige hulpverlening. Hun verhalen moeten we horen met ‘milde oren’, niet met oordelen. In 2021 hebben we bijvoorbeeld weer met veel betrokkenheid gewerkt aan de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Stond 2020 in het teken van de nieuwe stichting Sterk Huis West-Brabant; in 2021 hebben we het besluit kunnen nemen om deze stichting onderdeel te laten worden van de stichting Sterk Huis. In West-Brabant is hard gewerkt aan stabiele jeugd- en gezinshulpverlening in West Brabant; we zijn blij dat we zo veel vertrouwen hebben en krijgen dat we als één stichting doorgaan. In 2021 hebben we bovendien gekozen voor een nieuwe clusterindeling, met vier nieuwe clusters die elk integraal verantwoordelijk zijn voor een van de vier majeure maatschappelijke vraagstukken die wij als onze opgave zien.
We begonnen dit voorwoord met een belangrijk lichtpunt: het in vertrouwen samenwerken met gemeenten. We staan aan de vooravond van belangrijke inhoudelijke keuzes voor de regio’s. Keuzes die in vertrouwen besproken worden en waar we samen met andere organisaties en samenhangend met lokale teams aan werken. Lokale teams staan voor een doorontwikkeling, in teams op scholen en bij huisartsen die nog betere kansen bieden om ‘gewoon’ bij de eerste signalen de goede dingen te doen. Heel vaak met kleine, sociale, hulp. Soms met in één keer de goede specialistische kennis.
Regionaal en landelijk waren we in 2021 wederom een actieve gesprekspartner, onder meer over evaluaties van de Jeugdwet en over de Hervormings Agenda Jeugd. Het lukt helaas (nog) niet goed om de rationele bevindingen van alle evaluaties van de Jeugdwet inhoudelijk leidend te maken in een Landelijke Agenda.
Dichtbij ons maken mensen op dit moment een oorlog mee. Van de coronacrisis zijn we in de Oekraïnecrisis beland. Sterk Huis heeft een lange geschiedenis in het opvangen van vluchtelingen, met die kennis en ervaringen spannen we ons ook nu in voor vluchtelingen uit Oekraïne.
We hebben op het moment van dit schrijven een lange winter achter de rug; met een dikke deken van corona die over Nederland lag. We hebben hard gewerkt om bij Sterk Huis energie, ambitie, vernieuwing, liefde en vertrouwen te blijven voelen en dat is met de inzet van iedereen gelukt. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Onze grote wens is dat we met samenwerkingspartners en als samenleving zinvol in gesprek blijven over de inhoudelijke doelen die we samen hebben. Scherpe gesprekken en ook onderhandelingen zijn daarbij prima, die voeren we graag in vertrouwen en met goede moed.

Bram Luijten en Lian Smits

Trots!
Inhoudelijke ontwikkelingen waar we trots op zijn:
  • We werken consequent aan ‘zo thuis mogelijk wonen en behandelen’, op basis van een helder plan. Dat vraagt bewustzijn in het hele netwerk. “Je kind uit huis om de problemen op te lossen” is zelden een oplossing.
  • We zijn heel actief in het Bovenregionale Expertisenetwerk Brabant-Zeeland.
  • We werken mee aan het proces om tot verplichte verklarende analyses te komen bij grote Jeugd(beschermings) problemen en we zijn initiatiefnemer van een vernieuwende visie op Jeugd- en Gezinsbescherming om de risico’s op een kinderbeschermingsmaatregel sterk te verkleinen.
  • We voorkomen steeds vaker doorplaatsingen van kinderen of opschalen naar gesloten Jeugdzorg. De vraag is altijd: Wat is er nodig om het wél vol te houden?
  • We maken grote stappen in de samenwerking in het consortium Crossroads, om de meest complexe gezins- problematiek integraal te behandelen.
  • We bouwen actief aan sterke lokale teams. Heusden is voorloper in het uitwerken van bewezen inzichten van de kracht van lokale teams.
  • Steeds meer scholen willen samenwerken in ‘teams op maat’: verbinding van zorg met onderwijs, benaderbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten.
  • We zijn altijd alert op het voorkomen van machtsmisbruik, mensenhandel, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. In alle vormen.
  • We hebben in het project “intieme terreur” samen met alle relevante partners een signaalkaart gemaakt (op vraag van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis).
  • Met partners werken we preventie van grote problemen, met focus op het doorbreken van intergenerationele problemen als armoede met behulp van data, kennis en design thinking. In het lerende programma Smart Start bouwen we aan wat we datageletterdheid noemen: regionaal, maar ook binnen Sterk Huis.

2/8
1. Inhoudsopgave
2. Interview Lian Smits
3. Onderzoek
4. In beeld
5. Innovatie
6. In cijfers
7. Crossroads
8. Sterk Magazine #7