Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Psychotraumacentrum
Sterk Huis zorgt in
2020 voor nóg meer:
Verschil, passie en verbinding
Er raast een storm door het jeugdzorglandschap, waar ook het psychotraumacentrum van Sterk Huis niet aan ontkwam in 2019. De grootste sporen die de storm daar afgelopen jaar achterliet, zijn de resultaatgerichte indicering en bekostiging. “We moeten voortaan voorafgaand aan de zorg prijsafspraken maken, terwijl wij bij onze doelgroep – kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met complexe trauma’s – dan nog helemaal niet weten hoe diep de trauma’s zijn”, benadrukt Saskia de Veld, GZ psycholoog en inhoudelijk coördinator bij het psychotraumacentrum. “Maar we laten ons hierdoor niet weerhouden om de noodzakelijke behandelingen aan te bieden.”
Afgelopen jaar werd ook pijnlijk duidelijk dat de verschillende financieringsstromen die de jeugdzorg krijgt een versnippering in het aanbod teweegbrengen. Sterk Huis was niet langer in staat om contracten bij zorgverzekeraars af te sluiten. De kosten en eisen die hieraan werden gesteld werden groter dan de opbrengsten. Hiermee verviel onder meer de financiering van behandeling voor volwassenen. “Iets wat écht opgelost moet worden”, stelt Saskia. “We willen cliënten een geïntegreerd behandelprogramma bieden, met oog voor het hele gezin. Daarbij is het tevens belangrijk om beter te gaan samenwerken binnen de gehele sector.”
Groei
Hoewel 2019 een pittig jaar was, blikt Saskia vooral met een voldaan gevoel terug. “Het psychotraumacentrum heeft een prachtige groei doorgemaakt. Wat klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een groot multidisciplinair team. Ons team bestaat inmiddels uit 25 medewerkers met zeer specialistische kennis. We hebben alles in huis: EMDR, cognitieve gedragstherapie, psychodiagnostisch onderzoek, Mentalisation Based Treatment (MBT), systeemtherapie, psychomotorische therapie (PMT), speltherapie, muziektherapie en E-Health-modules.”
Integraal aanbod
Daarmee biedt het psychotraumacentrum van Sterk Huis, als belangrijke niet vanzelfsprekende mogelijkheid, een integraal aanbod. “We hebben voor ieder gezinslid de juiste hulp in huis en komen zo tot duurzame oplossingen. Bij onze doelgroep spelen vaak complexe trauma’s, waarbij behandelaars flink wat expertise nodig hebben. Ons team beschikt over deze mensen. Denk aan een kinderpsychiater die snel de juiste diagnose kan stellen. Of aan een EMDR-therapeut die zowel enkelvoudige als meervoudige trauma kan behandelen.”
Slapende honden? Wakker maken!
Bij het psychotraumacentrum komen kinderen met uiteenlopende trauma’s, waarbij het psychotraumacentrum gefaseerd te werk gaat: 1) stabilisatie, 2) traumaverwerking en 3) de integratiefase (het aanleren van nieuwe vaardigheden, zonder alle bagage en triggers). Saskia: “De trauma’s en blokkades van kinderen zijn heel verschillend. We bieden daarom maatwerk met als basis de stabilisatiemethode Slapende honden? Wakker maken!, ontwikkeld door Arianne Struijk. Deze methode is gericht op het wegnemen van blokkades, zodat kinderen vervolgens de traumaverwerking aankunnen. Hierbij gebruiken we onder meer psycho-educatie, een Voorbereidingsverhaal Traumaverwerking (VVT) én werken we nauw samen met pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners. We zien vaak hevige fysieke reacties bij kinderen ontstaan. Blokkades, diep opgeslagen in het lichaam, komen los. We werken al langere tijd met Slapende honden? Wakker maken!, maar deze methode heeft in 2019 een boost gekregen binnen onze organisatie.”
Holistische blik
Voor de volwassen doelgroep gebruikt het psychotraumacentrum de methode Vroeger en Verder. “Het behandelen van volwassenen is heel belangrijk. Onveiligheid komt meestal niet bij het kind vandaan, maar bij de ouders. Ook zíj hebben vaak als kind problemen gekend, zoals huiselijk geweld. Die systemische, holistische blik, gericht op het ontstaan van de problematiek, is hard nodig. Als je een kind wil helpen, moet je naar het hele gezin kijken.”
Missende schakel
Saskia vervolgt: “We hebben hard gevochten om de volwassen behandelingen te behouden, maar hebben toch moeten besluiten deze maar summier voort te zetten. De administratieve lasten van de DBC-systematiek, verplicht binnen de Zorgverzekeringwet, zijn op de kleine omzet die Sterk Huis onevenwichtig hoog. We kunnen nu alleen nog maar volwassenen behandelen die slachtoffer zijn geworden van eergerelateerd geweld, jeugdprostitutie én mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, aangezien deze cliënten onder een andere financieringsstroom vallen. Voor ons is het belangrijk om die missende schakel, traumabehandeling van volwassenen, terug te brengen. Als je écht het verschil wil maken voor een kind, moet je het trauma van vader, moeder of een oudere broer of zus ook meenemen. Soms doen we het toch gewoon, uit eigen middelen, omdat het echt niet anders kan. Intussen blijven we in gesprek met verschillende partijen om deze behandelingen opnieuw te integreren. Hopelijk vinden we snel een goede oplossing.”
E-Health
Binnen het psychotraumacentrum wordt altijd naar verbetering gezocht. E-Health, een online therapie van Therapieland, is daar een mooi voorbeeld van. Saskia: “Het gebruik van E-Health is in 2019 flink toegenomen bij ons. Met deze tool, waarin ook psycho-educatie is verwerkt, komen we vaak twee keer zo snel tot de kern. Daarnaast pakken we meteen de lange wachtlijsten aan, want je kunt direct starten. De cliënt (of een gezinslid dat ondersteuning nodig heeft) logt zelf in, terwijl de behandelaar online meekijkt. Afhankelijk van de uitkomsten, bieden we cliënten later nog de behandelkamer aan of volgt een doorverwijzing. Vooral jongeren gebruiken E-Health. Zij zijn vertrouwd met de computer en zitten niet altijd te wachten op een gesprek bij ons. Voor hen voelt het vaak makkelijker om van zich af te schrijven.”
Samenwerking

2019 heeft veel gebracht, maar 2020 biedt ook volop kansen. “Ons team is gedreven. Ondanks alle struggles blijven we ons met volle energie inzetten. Begin 2020 hebben we daarom onze kernwaarden alvast stevig op papier gezet. Wij willen het verschil maken. Met passie. En daarbij altijd de verbinding opzoeken. Met Slapende honden? Wakker maken! maken we als Sterk Huis al een groot verschil, maar er is nog meer nodig. We willen kwalitatief hoogstaande geïntegreerde behandelprogramma’s bieden (ook systemisch), waarvoor verdere samenwerkingen, crossroads, denktanks en kruisbestuivingen nodig zijn. We moeten echt vaker met elkaar om de tafel gaan zitten in onze sector. Breng de casuïstiek van je complexe doelgroep in én benut elkaars expertise. Samen kunnen we veel sneller de onderliggende problematiek van cliënten achterhalen en tot een daadkrachtige aanpak komen. We hebben elkaar hard nodig, in het belang van het kind.”

Oog voor het hele gezin
Het psychotraumacentrum van Sterk Huis heeft veel specialistische kennis in huis. Daarmee is het team in staat om systemisch te werken, met oog voor elk gezinslid. Hoe belangrijk het is om óók de volwassenen te behandelen, toont het volgende voorbeeld:
Met een diepe zucht kon moeder eindelijk haar angsten loslaten …

Saskia: “In 2018 hebben we een gezin geholpen bestaande uit een vader, moeder en drie kinderen. Vooral de oudste dochter vertoonde probleemgedrag. Er werd gestart met ambulante begeleiding, wat onvoldoende bleek. Daarom boden we ook dagbehandeling aan. Het meisje en haar jongere zus gingen daar samen naartoe. Ook hebben we een veiligheidsplan ingezet om de ouders te ontlasten, want het gedrag van de twee dochters was heftig. Daarnaast begonnen we met de stabilisatie van de twee meiden. Met name de oudste dochter had een traumatisch medisch verleden, met een moeizame start tijdens de geboorte en een kritieke fase in het tweede levensjaar. Ook de tweede dochter was fysiek kwetsbaar. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben de hechtingsrelatie tussen moeder en kinderen verstoord. Moeder kreeg daarom ook onze hulp. Ze had een groot schuldgevoel naar de kinderen, was zeer angstig en had moeite om het jongste kind, dat bijna naar school ging, los te laten. Uiteindelijk heeft moeder een mooi traject doorlopen, waarbij we zijn teruggegaan naar de trauma’s uit het ziekenhuisverleden. Met een diepe zucht kon ze eindelijk haar angsten loslaten en kwam ze tot het besef dat ze wél een goede moeder was. Ook kon ze met haar dochter over die moeilijke periode praten, wat hen weer dichter bij elkaar bracht. Als laatste zijn we de fase- en differentiatietherapie gestart. Daarbij hebben de ouders en kinderen opnieuw alle hechtingsfasen – en dus belangrijkste levensfasen – doorlopen.”

Benieuwd hoe de moeder terugkijkt op dit hulpverleningstraject? Lees haar verhaal.


3/7
1. Inhoudsopgave
2. Aan het woord
3. Interview Saskia de Veld
4. In beeld
5. 2019 in cijfers
6. Interview Bram Luijten
7. STERK #5